WRR Vogelvlucht

WRR Vogelvlucht

WRR
Vogelvlucht #7 Samenleven in verscheidenheid
Dec 13, 2020 24 min

Vogelvlucht #7 Samenleven in verscheidenheid

We leven in een migratiesamenleving; per jaar ontvangen we meer dan 200.000 migranten, uit meer dan 220 landen, die voor kortere of langere tijd in ons land verblijven. Om dat in goede banen te leiden adviseert de WRR in zijn advies Samenleven in verscheidenheid een actievere overheidsaanpak, op zowel landelijk als gemeentelijk niveau, voor goede ontvangstvoorzieningen voor alle migranten. In deze Vogelvlucht lichten raadslid Godfried Engbersen en onderzoeker Roel Jennissen het advies nader toe en passeren diverse voorbeelden de revue.
Vogelvlucht #4 Weten is nog geen doen
Sep 17, 2020 29 min

Vogelvlucht #4 Weten is nog geen doen

De WRR bracht in 2017 het adviesrapport ‘Weten is nog geen doen’ uit. Daarmee werd een gevoelige snaar geraakt: er zijn inmiddels meer dan 20.000 exemplaren van verspreid, vele instanties gingen met de aanbevelingen aan de slag en het rapport wordt nog steeds veelvuldig aangehaald tijdens de parlementaire debatten. Centraal staat het doenvermogen van de burger; de overheid moet zich meer rekenschap geven van wat de burger aan kan als het om wetten en regels gaat, zeker als die burger zich in een stressvolle situatie bevindt. Deze podcast belicht met praktijkvoorbeelden hoe groot de problemen van burgers kunnen zijn, en wat de WRR precies beoogt met zijn advies. (De fragmenten van Thomas en Hidde Tielen (uitvoeringsbureau Artisjok) zijn beide afkomstig uit programma's van het ministerie van Justitie en Veiligheid).
Vogelvlucht #3 'Het betere werk'
Jul 01, 2020 33 min

Vogelvlucht #3 'Het betere werk'

Begin 2020 publiceerde de WRR het adviesrapport over de toekomst van ons werk, getiteld Het betere werk. De nieuwe maatschappelijke opdracht. Een rapport met veel impact: politiek en media pakten de thematiek breed op en dat de kwaliteit van ons werk nu tekort schiet, werd alom herkend. In deze podcastaflevering komen de huidige knelpunten in onze arbeidsmarkt aan bod en lichten de betrokken onderzoekers de aanbevelingen toe.
Vogelvlucht #2 'Reflecties op de coronacrisis'
Jun 19, 2020 21 min

Vogelvlucht #2 'Reflecties op de coronacrisis'

De COVID-19 pandemie heeft zeer grote maatschappelijke, politieke en economische gevolgen. Om regering en parlement te ondersteunen bij het aanpakken van de coronacrisis, heeft de WRR een notitie ontwikkeld op basis van publicaties in de afgelopen jaren. In deze aflevering lichten raadslid Catrien Bijleveld en staflid Bart Stellinga de notitie ‘Kwetsbaarheid en veerkracht’ nader toe. Presentatie: Peter de Ruiter.
Vogelvlucht #1: Het verhaal van de WRR
Jun 11, 2020 31 min

Vogelvlucht #1: Het verhaal van de WRR

De WRR brengt sinds 1972 adviezen uit over belangrijke en complexe beleidskwesties. In de WRR-podcast vertellen we tijdens iedere Vogelvlucht meer over deze adviezen: wat ze inhouden en ook hoe ze tot stand komen. Als aftrap spreekt onze podcastman Peter de Ruiter met de voorzitter en directeur van de WRR, Corien Prins en Frans Brom over de WRR zelf. Wat maakt de WRR tot een wetenschappelijke Raad, welke onderwerpen pakt de WRR wel op, en welke niet?
WRR Vogelvlucht
Genre
Government
Episodes
5
Frequency
Ongoing podcast
Website
wrr.nl
Hosted on
Soundcloud
Social