pod.link/1635409693
pod.link copied!
Tru og meining i gammal tid
Tru og meining i gammal tid
Eldar Heide

Korleis skapte folk i Norden meining i livet og universet før kristendommen og før naturvitskap og psykologi? Vi skal særleg snakke om... more

Listen now on

Apple Podcasts
Spotify
Google Podcasts
Overcast
Podcast Addict
Pocket Casts
Castbox
Stitcher
Podbean
iHeartRadio
Player FM
Podcast Republic
Castro
RadioPublic
RSS

Episodes

50. Indoeuropeisk religion. Intervju med religionshistorikar Peter Jackson Rova

Dei fleste språk i Europa stammar frå eit indoeuropeisk urspråk som truleg vart snakka på steppene nord for Svartehavet 3-4... more

19 Nov 2023 · 1 hour, 51 minutes
49. Kunne Danmark gjeninnført heidendomen i 1864? Samtale om åsatru, shinto og Japan 1868 med historikar Mark Teeuwen

På 1800-talet var Japan gjennomgripande buddhistisk. Så vart nasjonen audmjuka av USA i 1868. Då bestemde japanarane seg for å... more

05 Nov 2023 · 1 hour, 51 minutes
48. Førmoderne, folkeleg pedagogikk. Samtale med Jon Bojer Godal, nestor i tradisjonshandverk

I dag er pedagogikk eit kjempestort fag med mange teoriar og retningar og tusenvis av fagstillingar verda over. Men opplæring... more

22 Oct 2023 · 1 hour, 45 minutes
47. Offersjø i jarnalderen og nøkk-tradisjon på 1800-talet - kan det ha samanheng? Samtale med arkeolog Torun Zachrisson

Finst det tilfelle der folketradisjon frå moderne tid formidlar minne om offerstader i førkristen tid? Tja, det finst i alle... more

08 Oct 2023 · 1 hour, 31 minutes
46. Slavic religion. Interview with historian of religion Jiři Dynda

Our knowledge of Slavic pre-Christian religion is quite limited. This episode gives an overview of what we think we do... more

24 Sep 2023 · 1 hour, 23 minutes
45. Kva historiesyn hadde Snorre? Samtale med historikar Sverre Bagge

Skal du skrive lesverdig historie, så må du ha ein ide om kva historie er, som strukturerer dei lausrivne dataa... more

10 Sep 2023 · 1 hour, 9 minutes
44. Menneskeofring. Samtale med religionshistorikar Klas Wikström af Edholm

Var det menneskeofring i førkristen tid i Norden? Det har forskarane diskutert lenge, og mange har meint at det ikkje... more

27 Aug 2023 · 1 hour, 42 minutes
43. Dødsrikefjell. Samisk saajve, norrønt Helgafell - og Siggjo, Lyderhorn, Hornelen og Romsdalshorn?

Dei fleste kjenner Hel og Valhall som dødsrike i norrøn religion. I tillegg var det førestillingar om at slekta hadde... more

13 Aug 2023 · 1 hour, 11 minutes
42. Ragnarok-myten: Nordisk, kristen eller iransk-nordisk? Samtale med religionshistorikar Anders Hultgård

I norrøn mytologi er endetidsmyten blant dei mektigaste. Gudar og jotnar barkar saman, sola sloknar, verda går opp i logar... more

30 Jul 2023 · 1 hour,
41. Lågteknologisk navigasjon. Til Vinland og Miklagard utan kart og kompass. Samtale med seglar Lena Lisdotter Börjesson

I vikingtida og mellomalderen segla forfedrane våre til Istanbul og Amerika – utan kart og kompass, for ikkje å snakke... more

16 Jul 2023 · 1 hour, 36 minutes
40. Stadnamna rundt oss – tidskapslar frå folk før oss. Samtale med namnegranskar Peder Gammeltoft

Namna på stadene rundt oss er tidskapslar som fortel kva folk la merke til og korleis dei tenkte for 200... more

02 Jul 2023 · 1 hour, 33 minutes
39. Jonsokbål og danseplassar – stader gjenbrukte sidan førhistorisk tid

Jonsok / sankthans / midtsommar er ei stor feiring. Men kor gammal er ho, og kva var innhaldet i feiringa... more

21 Jun 2023 · 1 hour, 4 minutes
38. Med skriftkultur på Europa-reise i mellomalderen. Samtale med Åslaug Ommundsen og Synnøve Midtbø Myking

Nordmenn reiser mykje - i dag og i vikingtida. Men kva med den mørke mellomalderen? Då vart det vel slutt?... more

04 Jun 2023 · 1 hour, 12 minutes
37. Kva var opphavet til Loke? Eit forslag

Den seint nedskrivne tradisjonen om Loke kan sjå ut til å ha lite felles med Loke i dei norrøne mytane.... more

21 May 2023 · 1 hour,
36. Det enorme gravfeltet: Hæreid i Hardanger. Samtale med arkeolog Anne Drageset

Det suverent største gravfeltet på Vestlandet ligg i Eidfjord i Haranger. Kvifor akkurat der? Kva tykte folk var så spesielt... more

07 May 2023 · 1 hour, 11 minutes
35. Den seine tradisjonen om Loke - lite kjend, fascinerande og utfordrande

Loke er blant gudane vi har flest opplysningar om i dei norrøne tekstane. Men i tillegg finst det ein omfattande,... more

23 Apr 2023 · 1 hour, 8 minutes
34. Korleis manipulere dvergar? Lynkurs ved filolog Ugnius Vizgirda Mikučionis

I norrøn mytologi er det dvergane som lagar omtrent alle dei underfulle tinga, som bomeranghammaren til Tor og Skipet til... more

16 Apr 2023 · 44 minutes
33. Våpenet til Tor – blåseinstrument og vindkule?

Alle veit at Tor hadde ein hammar som våpen. Ikkje like mange veit at det var stor variasjon i våpenet... more

09 Apr 2023 · 55 minutes
32. Einar Selvik om gammal kultur, musikk og meining

Einar Selvik gjer global suksess med bandet Wardruna. Kva går det musikalske prosjektet ut på, og kva meining finn han... more

02 Apr 2023 · 1 hour, 15 minutes
31. Kokegroper i arkeologi og filologi. Samtale med arkeolog Marie Ødegaard

I kokegrop, norrønt seyðir, kan ein baka mat med glovarme steinar. Denne tillagingsmåten var i Noreg særleg brukt i romartida... more

26 Mar 2023 · 36 minutes
Tru og meining i gammal tid
38. Med skriftkultur på Europa-reise i mellomalderen. Samtale med Åslaug Ommundsen og Synnøve Midtbø Myking
Tru og meining i gammal tid
0:00
-0:00

Listen now on

Apple Podcasts
Spotify
Google Podcasts
Overcast
Podcast Addict
Pocket Casts
Castbox
Stitcher
Podbean
iHeartRadio
Player FM
Podcast Republic
Castro
RadioPublic
RSS

Description

Nordmenn reiser mykje - i dag og i vikingtida. Men kva med den mørke mellomalderen? Då vart det vel slutt? Nei, Noreg... more