pod.link/1635409693
pod.link copied!
Tru og meining i gammal tid
Tru og meining i gammal tid
Eldar Heide

Korleis skapte folk i Norden meining i livet og universet før kristendommen og før naturvitskap og psykologi? Vi skal særleg snakke om... more

Listen now on

Apple Podcasts
Spotify
Google Podcasts
Overcast
Podcast Addict
Pocket Casts
Castbox
Stitcher
Podbean
iHeartRadio
Player FM
Podcast Republic
Castro
RadioPublic
RSS

Episodes

63. Plantar i gammalnordisk medisin, kult og myte. Samtale med arkeobotanikar Jens Heimdahl

Mat må vi ha for å leva, og mykje mat får vi frå plantar, både vi og husdyra våre. Men plantar... more

19 May 2024 · 1 hour, 44 minutes
62. Språkmøte på vikingferder. Samtale med språkhistorikar Kristin Bech

Kunne vikingane snakke med folk i landa dei kom til, i vest, sør, aust eller nord? Forstod folk i dei... more

05 May 2024 · 1 hour, 21 minutes
61. Samisk offertradisjon som framleis lever. Intervju med tradisjonsberar Tom Kappfjell

Samane vart offisielt kristna på 16-1700-talet. Men i skjul levde mykje av religionen vidare ei tid, i visse miljø, og... more

21 Apr 2024 · 2 hours,
60. Var bygdeborgene kultanlegg? Intervju med arkeolog Jan-Henrik Fallgren

Vi har alltid lært at bygdeborgene var forsvarsanlegg som folk i omlandet kunne søke tilflukt i når det kom ufred... more

07 Apr 2024 · 1 hour, 21 minutes
59. Barneleik før og no. Samtale med kulturhistorikar Audun Kjus

Kva er leik? Kva funksjon og meining har leik, i livet og samfunnet vårt? Korleis blir leikar overførde til nye... more

24 Mar 2024 · 1 hour, 56 minutes
58. Lars Mytting om segner og mytar i Hekne-trilogien

Hekne-trilogien om liv, kjærleik og tragedie i Gudbrandsdalen gjennom tre hundre år trollbind lesarane og er trykt i store opplag.... more

10 Mar 2024 · 1 hour, 43 minutes
57. Draug, segling, bølgjer og mainnskit. Samtale med historikar Mariann Mathisen

Draugen er ein dauding som seglar i halv båt og varslar uvêr og forlis, eller han prøver å dra deg... more

25 Feb 2024 · 1 hour, 41 minutes
56. Seiðr, spinning og ku-lokk

Den viktigaste forma for trolldom i norrøn kultur var seid. Med den kunne ein dra til seg personar eller ressursar,... more

11 Feb 2024 · 1 hour, 26 minutes
55. Estetikken i norrøn skaldedikting. Intervju med Bergsveinn Birgisson, norrønfilolog og forfattar

Dagens kultur er gjennomsyra av ein gresk-romersk estetikk som kom med kristendomen. Det fanst ein førkristen estetikk som var markant... more

28 Jan 2024 · 1 hour, 31 minutes
54. Samisk religion. Samtale med religionsvetar Konsta Kaikkonen

Kva veit vi om den førkristne religionen til samane? Likna han den norrøne religionen? Tja, han likna på ein del... more

22 Jan 2024 · 1 hour, 25 minutes
Tru og meining i gammal tid
63. Plantar i gammalnordisk medisin, kult og myte. Samtale med arkeobotanikar Jens Heimdahl
Tru og meining i gammal tid