pod.link/1554227125
pod.link copied!
BASAMAD بسامد
BASAMAD بسامد
Pouya Pour-Amin

بسامد پادکستی در مورد موسیقی است که با پرداخت تفصیلی به تاریخ موسیقی غرب، انتشار خود را آغاز کرده و تاریخ، ساختار... more

Listen now on

Apple Podcasts
Spotify
Google Podcasts
Overcast
Stitcher
Castbox
Castro
Podcast Addict
Pocket Casts
iHeartRadio
Player FM
Breaker
RadioPublic
RSS

Episodes

۰۶ رنسانس - فصل آخر

در این شماره  با بررسی موسیقی رنسانس انگلستان و آشنایی با دو آهنگساز زن، دوران رنسانس را تمام کردیم. متن، تولید... more

20 Jan 2022 · 39 minutes
۰۵ رنسانس - رقص و آواز

در این شماره، از موسیقی آوازی غیر مذهبی رنسانس گفتیم ، از موسیقی سازی و سازهای رنسانس و همچنین از... more

16 May 2021 · 42 minutes
۰۴ رنسانس - نقاشی کلام

شماره‌ی چهارم رنسانس - نقاشی کلام در این شماره مختصری از دوران رنسانس گفتیم. از انقلابهای فکری و علمی و تأثیر آنها... more

24 Apr 2021 · 50 minutes
۰۳ قرون وسطا - آرس نُوا

در این شماره از آرس نوا گفتیم و به پایان مطالب قرون وسطا رسیدیم. امیر احمدی آریان هم در این شماره... more

06 Apr 2021 · 30 minutes
۰۲ قرون وسطا - نوتردام

در این شماره از آغاز پلی‌فونی گفتیم و پیشرفت آن را تا مکتب نوتردام دنبال کردیم از حضور مهمان‌های عزیزی هم... more

24 Mar 2021 · 44 minutes
۰۱ قرون وسطا - از گرگوار تا استامپی

در شماره‌ی یکم بسامد، از موسیقی قرون وسطا گفتیم و سیر موسیقی غرب را از حدود سال ۶۰۰ تا ۱۲۰۰... more

06 Mar 2021 · 33 minutes
سیری در موسیقی غرب

در این شماره خیلی کوتاه توضیح می‌دهم که در این پادکست و مجموعه‌ی سیری در موسیقی غرب چه خواهم کرد. تولید... more

17 Feb 2021 · 1 minute
BASAMAD بسامد
۰۵ رنسانس - رقص و آواز
BASAMAD بسامد
0:00
-0:00

Listen now on

Apple Podcasts
Spotify
Google Podcasts
Overcast
Stitcher
Castbox
Castro
Podcast Addict
Pocket Casts
iHeartRadio
Player FM
Breaker
RadioPublic
RSS

Description

در این شماره، از موسیقی آوازی غیر مذهبی رنسانس گفتیم ، از موسیقی سازی و سازهای رنسانس و همچنین از مکتب ونیز... more