pod.link/1550578866
pod.link copied!
Black Dog Radio
Black Dog Radio
Reza Shahrokhi

رادیو سگ سیاه محصول مطالعات پراکنده است. به این معنی که سرک کشیدن به حوزه های گوناگون در نهایت باعث می شود... more

Listen now on

Apple Podcasts
Spotify
Google Podcasts
Overcast
Stitcher
Castbox
Castro
Podcast Addict
Pocket Casts
iHeartRadio
Player FM
Breaker
RadioPublic
RSS

Episodes

The Chair - صندلی

نخستین اپیزود از فصل سوم رادیو سگ سیاه در  این فصل به سراغ اشیا رفتیم. ایده‌ی اولیه از کتاب « نظام... more

01 May 2022 · 1 hour, 11 minutes
The Interrogation - سین جیم

دهمین اپیزود از فصل دوم رادیو سگ سیاه آیا مفهوم بازجویی خودش مفهوم عجیبی نیست؟ پیش‌فرضی که مبنای بازجویی است و... more

11 Jan 2022 · 1 hour, 8 minutes
Fear of freedom - ترس از آزادی

نهمین اپیزود از فصل دوم رادیو سگ سیاه افرادی که دچار ترس از آزادی هستند عموما نمی توانند کاری را بدون... more

13 Dec 2021 · 48 minutes
در مسیر انتقام - In the path of revenge

هشتمین اپیزود از فصل دوم رادیو سگ سیاه به یقین، انسانی که طالب انتقام است، داغ خود را همیشه تازه می... more

23 Nov 2021 · 1 hour, 13 minutes
Nightmare in the temple - کابوس در معبد

هفتمین اپیزود از فصل دوم رادیو سگ سیاه... کابوس در معبد کابوس یا کابوس شبانه، یکی از اختلالات خواب است که... more

04 Nov 2021 · 1 hour, 16 minutes
Neither Victims nor Executioners - نه قربانیان، نه جلادان

ششمین اپیزود از فصل دوم رادیو سگ سیاه...نه قربانیان، نه جلادان برگرفته از کتابی با همین عنوان از آلبر کامو، ترجمه... more

14 Oct 2021 · 53 minutes
Circus, Dogs and Picasso - سیرک، سگ ها و پیکاسو

پنجمین اپیزود از فصل دوم رادیو سگ سیاه...سیرک،سگ ها و پیکاسو پیکاسو وقتی با ژاکلین بود صاحب سگی به نام «... more

21 Sep 2021 · 1 hour, 12 minutes
The Passport - پاسپورت

چهارمین اپیزود از فصل دوم رادیو سگ سیاه... پاسپورت به گمانم حافظه جایگزین همان دمی است که در فرایند فرخنده تکامل... more

30 Aug 2021 · 1 hour, 9 minutes
The World Without Football - جهان بدون فوتبال

سومین اپیزود از دومین فصل رادیو سگ سیاه... The World Without Football - جهان بدون فوتبال سگ ها عالی هستند این... more

09 Aug 2021 · 1 hour, 8 minutes
Taijin kyofusho

دومین اپیزود از فصل دوم رادیو سگ سیاه.... Taijin kyofusho تایجین کیافوشو یک سندرم خاص فرهنگ ژاپنی است. «شو» به معنای... more

05 Jul 2021 · 1 hour, 6 minutes
war listeners and war witnesses - جنگ دیده‌ها و جنگ شنیده‌ها

نخستین اپیزود از فصل دوم رادیو سگ سیاه... جنگ دیده‌ها و جنگ شنیده‌ها جنگ نه ویژگی ژنتیکی نوع بشر است و... more

22 May 2021 · 1 hour, 20 minutes
The Black Dog - در ستایش سگ‌های سیاه

دهمین اپیزود از رادیو سگ سیاه... The Black Dog - در ستایش سگ‌های سیاه داستان سگ های سیاه که در دهه... more

19 Mar 2021 · 51 minutes
Wisdom and sorrow - در ستایش عقل و غم

نهمین ایپزود از رادیو سگ سیاه... در ستایش عقل و غم آن هنگام که یک سگ، دیگر یک سگ نیست؟ دو... more

16 Feb 2021 · 1 hour, 12 minutes
The Fear - در ستایش ترس

هشتمین ایپزود از رادیو سگ سیاه... در ستایش ترس ترس نه تنها ابتدایی است بلکه غیر اجتماعی هم هست. وقتی ترحم... more

03 Feb 2021 · 59 minutes
Quarantine - در ستایش قرنطینه

ششمین اپیزود از رادیو سگ سیاه... در ستایش قرنطینه

05 Jan 2021 · 1 hour, 6 minutes
The middle class - در ستایش طبقه متوسط

پنجمین اپیزود از رادیو سگ سیاه... در ستایش طبقه متوسط

22 Dec 2020 · 50 minutes
The Animals - در ستایش حیوانات

چهارمین اپیزود از رادیو سگ سیاه... در ستایش حیوانات

08 Dec 2020 · 49 minutes
Disclosure - در ستایش لو دادن

در ستایش لو دادن... سومین اپیزود از رادیو سگ سیاه

24 Nov 2020 · 40 minutes
The Autism - در ستایش اوتیسم

دومین اپیزود از رادیو سگ سیاه. در ستایش اوتیسم.

10 Nov 2020 · 50 minutes
The Victim - در ستایش قربانی

قربانی... نخستین اپیزود از رادیو سگ سیاه

19 Oct 2020 · 44 minutes
Black Dog Radio
war listeners and war witnesses - جنگ دیده‌ها و جنگ شنیده‌ها
Black Dog Radio
0:00
-0:00

Listen now on

Apple Podcasts
Spotify
Google Podcasts
Overcast
Stitcher
Castbox
Castro
Podcast Addict
Pocket Casts
iHeartRadio
Player FM
Breaker
RadioPublic
RSS

Description

نخستین اپیزود از فصل دوم رادیو سگ سیاه... جنگ دیده‌ها و جنگ شنیده‌ها جنگ نه ویژگی ژنتیکی نوع بشر است و نه فرآورده‌ی... more