pod.link/1550158012
pod.link copied!
روایت بیداری
روایت بیداری
امیر مبارکی

روایت بیداری مروری است بر کتب منبع و معتبر تاریخ معاصر ایران از ابتدای مشروطه تا انقلاب 57 . پادکست در سه... more

Available on

Apple Podcasts
Spotify
Google Podcasts
Overcast
Stitcher
Castbox
Castro
Podcast Addict
Pocket Casts
iHeartRadio
Player FM
Breaker
RadioPublic
RSS

Episodes

تکرار اپیزود های ۳۰ و ۳۱ با فرمت جدید

این اپیزود تکرار ۳۰ و ۳۱ با فرمت جدید هست برای دوستانی که امکان شنیدن کارها رو نداشتن

17 Oct 2021 · 1 hour, 12 minutes
فصل اول-قسمت ۳۱- تاریخ مشروطه ایران-احمد کسروی-گفتار پنجم

قسمت ۳۱

11 Oct 2021 · 30 minutes
فصل اول-قسمت ۳۰ -تاریخ مشروطه ایران-احمد کسروی-گفتار چهارم

قسمت سی ام

09 Oct 2021 · 42 minutes
فصل اول - قسمت ۲۹ - تاریخ مشروطه ایران-احمد کسروی-گفتار چهارم

قسمت ۲۹

07 Sep 2021 · 46 minutes
فصل اول-قسمت ۲۸ - تاریخ مشروطه ایران-احمد کسروی-گفتار چهارم

اپیزود ۲۸

01 Sep 2021 · 33 minutes
فصل اول-قسمت ۲۷ - تاریخ مشروطه ایران-احمد کسروی-گفتار چهارم

فگقسمت ۲۷

19 Aug 2021 · 49 minutes
فصل اول-قسمت ۲۶-تاریخ مشروطه ایران-احمد کسروی-گفتار چهارم

قسمت ۲۶

08 Aug 2021 · 38 minutes
فصل اول -قسمت ۲۵-تاریخ مشروطه ایران-احمد کسروی- گفتار چهارم

اصلاحیه : در ابتدای پادکست سیدین سندین آقایان بهبهانی و طباطبایی هستند که به اشتباه طالقانی اسم برده شده ... more

26 Jul 2021 · 39 minutes
فصل اول-قسمت ۲۴- تاریخ مشروطه ایران-احمد کسروی-گفتار چهارم

خلاصه

29 Jun 2021 · 33 minutes
فصل اول _ قسمت ۲۳ - تاریخ مشروطه ایران- احمد کسروی -گفتار چهارم

در این قسمت جریان های تلگراف و بعد از آن دنبال می‌شود

22 Jun 2021 · 32 minutes
روایت بیداری
تکرار اپیزود های ۳۰ و ۳۱ با فرمت جدید
روایت بیداری