pod.link/1529833454
pod.link copied!
Tarikh Mige Podcast | پادکست تاریخ میگه
Tarikh Mige Podcast | پادکست تاریخ میگه
مهدی طباطبایی

پادکست تاریخ میگه؛ راهی برای سفر در تاریخ و نشستن پای خاطرات و روایت‌های شخصیت‌های تاریخی | مهدی طباطبایی

Listen now on

Apple Podcasts
Spotify
Google Podcasts
Overcast
Podcast Addict
Pocket Casts
Castbox
Stitcher
Podbean
iHeartRadio
Player FM
Podcast Republic
Castro
RadioPublic
RSS

Episodes

شاه شهید

روز 12 اردیبهشت سال 1275 شمسی. یک روز جمعه به ظاهر معمولی که مثل خیلی از اوقات دیگه، ناصرالدین شاه... more

01 May 2021 · 1 hour, 1 minute
آخرین نوروز سلطان صاحبقران

نوروز همواره مهمترین جشن بین رسوم ایرانی بوده و علاوه بر مردم، پادشاهان هم اهمیت بسیاری برای عید نوروز قائل... more

20 Mar 2021 · 38 minutes
روشندل شوریده (کمپین شنوا)

در این قسمت از پادکست تاریخ میگه به شهر شعر و شاعری شیراز رفتیم تا از شاعری بگیم که اگرچه... more

04 Jan 2021 · 28 minutes
آینه هدایت 3، دوران مظفری (بخش اول)

‌در قسمت سوم از پادکست تاریخ میگه، قصد داریم با حاج مهدیقلی خان مخبرالسلطنه هدایت همراه بشیم و ابتدا سری... more

26 Nov 2020 · 33 minutes
آینه هدایت 2، دوران ناصری (بخش دوم)

در دومین قسمت از پادکست تاریخ میگه، به سراغ بخش دوم خاطرات حاج مهدیقلی خان مخبرالسلطنه هدایت از دوران ناصرالدین... more

22 Oct 2020 · 37 minutes
آینه هدایت 1، دوران ناصری (بخش اول)

در فصل اول از پادکست تاریخ میگه، به سراغ شخصیتی رفتیم که علاوه بر نقش پررنگ در تاریخ معاصر، شخصیتی... more

08 Sep 2020 · 30 minutes
قسمت صفر- پیش درآمد

پادکست تاریخ میگه راهیست برای سفر در تاریخ و نشستن پای صحبت و روایت شخصیت‌های تاریخی مختلف در این قسمت با... more

29 Aug 2020 · 9 minutes
Tarikh Mige Podcast | پادکست تاریخ میگه
شاه شهید
Tarikh Mige Podcast | پادکست تاریخ میگه