pod.link/1515266079
pod.link copied!
اسطوراخ
اسطوراخ
ostooraakh

تو پادکست اسطوراخ داستان‌های اساطیری تمدن‌های مختلف دنیای باستان رو تعریف می‌کنم. خدایان و موجودات عجیب و غریب رو معرفی می‌‌کنم و... more

Available on

Apple Podcasts
Spotify
Google Podcasts
Overcast
Stitcher
Castbox
Castro
Podcast Addict
Pocket Casts
iHeartRadio
Player FM
Breaker
RadioPublic
RSS

Episodes

14. خورشید خان ناکام

فصل اول / قسمت چهاردهم ⛔️  این پادکست برای افراد زیر 18 سال یا برای گوش دادن در جمع... more

01 Aug 2021 · 27 minutes
13. ساقی مد نظر

فصل اول / قسمت سیزدهم ⛔️  این پادکست برای افراد زیر 18 سال یا برای گوش دادن در... more

14 Jun 2021 · 34 minutes
12. تور نیم‌روزه هادس‌گردی

⛔️  این پادکست برای افراد زیر 18 سال یا برای گوش دادن در جمع های خانوادگی و با صدای بلند... more

05 May 2021 · 31 minutes
11. ملکه دزدی بزرگ

فصل اول / قسمت یازدهم ⛔️  این پادکست برای افراد زیر 18 سال یا برای گوش دادن در... more

16 Mar 2021 · 36 minutes
10. این یکی گاوی که آدم می‌خورد

فصل اول (سری قهرمانان) / قسمت دهم ⛔️ این پادکست برای افراد زیر 18 سال یا برای گوش دادن در جمع های... more

17 Feb 2021 · 32 minutes
9. نوب قهرمان

فصل اول (سری قهرمانان) / قسمت نهم ⛔️  این پادکست برای افراد زیر 18 سال یا برای گوش دادن در جمع... more

19 Jan 2021 · 25 minutes
چشمت رو دربیار و خدایی کن

قسمت ویژه کمپین شنوا ⛔️ بهتره این پادکست رو با هندزفیری گوش بدی. ⚡️ تو کمپین شنوا اسطوراخ و چندتا پادکست دیگه قسمتهای... more

08 Jan 2021 · 26 minutes
8. تنها خدای قهرمان

⛔️ بهتره این پادکست رو با هندزفیری گوش بدی. ⚡️ تو قسمت هشتم پادکست اسطوراخ از خدایی حرف میزنم که انسان رو... more

03 Dec 2020 · 26 minutes
7. وصلت زشت و زیبا

.این قسمت رو با هندزفیری گوش کن لطفا ⛔️ تو قسمت هفتم پادکست اسطوراخ زشت ترین، زیباترین و بی عرضه ترین... more

09 Nov 2020 · 33 minutes
6. ملکه انتقام

⛔️ تو این قسمت در مورد تجاوز و سکس زیاد صحبت شده ترجیحا با بچه ها گوش نکن.  ⚡️تو قسمت ششم... more

09 Oct 2020 · 28 minutes
اسطوراخ
14. خورشید خان ناکام
اسطوراخ