pod.link/1515266079
pod.link copied!
پادکست طنز اسطوراخ
پادکست طنز اسطوراخ
ostooraakh

تو پادکست اسطوراخ داستان‌های اساطیری تمدن‌های مختلف دنیای باستان رو تعریف می‌کنم. خدایان و موجودات عجیب و غریب رو معرفی می‌‌کنم و... more

Listen now on

Apple Podcasts
Spotify
Google Podcasts
Overcast
Podcast Addict
Pocket Casts
Castbox
Stitcher
Podbean
iHeartRadio
Player FM
Podcast Republic
Castro
RadioPublic
RSS

Episodes

22. خیس تر از دریا، خراب تر از امواج

فصل اول / قسمت بیست و دوم ⛔️ این پادکست برای افراد زیر 18 سال یا برای گوش دادن در جمع... more

25 Aug 2022 · 37 minutes
21. فست اند نسبتا فیوریس

فصل اول / قسمت بیست و یکم ⛔️ این پادکست برای افراد زیر 18 سال یا برای گوش دادن در جمع... more

21 Jun 2022 · 33 minutes
20. رستاخیز هرکول

فصل اول / قسمت بیستم ⛔️ این پادکست برای افراد زیر 18 سال یا برای گوش دادن در جمع های خانوادگی... more

29 Mar 2022 · 37 minutes
19. سیزده منهای یک خان هرکول (بخش اول)

فصل اول / قسمت نوزدهم ⛔️ این پادکست برای افراد زیر 18 سال یا برای گوش دادن در جمع های خانوادگی... more

06 Mar 2022 · 30 minutes
18. رستم یونان زمین

فصل اول / قسمت هیجدهم ⛔️ این پادکست برای افراد زیر 18 سال یا برای گوش دادن در جمع های خانوادگی... more

18 Feb 2022 · 30 minutes
17. جادوگر علیه اونجرز

فصل اول / قسمت هفدهم ⛔️  این پادکست برای افراد زیر 18 سال یا برای گوش دادن در... more

10 Nov 2021 · 33 minutes
16. اونجرز وقتی که مد نبود

فصل اول / قسمت شانزدهم ⛔️ این پادکست برای افراد زیر 18 سال یا برای گوش دادن در جمع های خانوادگی و... more

27 Oct 2021 · 35 minutes
15. تیرانداز تمیز

فصل اول / قسمت پانزدهم ⛔️  این پادکست برای افراد زیر 18 سال یا برای گوش دادن در... more

06 Sep 2021 · 26 minutes
14. خورشید خان ناکام

فصل اول / قسمت چهاردهم ⛔️  این پادکست برای افراد زیر 18 سال یا برای گوش دادن در جمع... more

01 Aug 2021 · 27 minutes
13. ساقی مد نظر

فصل اول / قسمت سیزدهم ⛔️  این پادکست برای افراد زیر 18 سال یا برای گوش دادن در... more

14 Jun 2021 · 34 minutes
پادکست طنز اسطوراخ
22. خیس تر از دریا، خراب تر از امواج
پادکست طنز اسطوراخ