pod.link/1505464542
pod.link copied!
پادکست پرسه زنی در بازار
پادکست پرسه زنی در بازار
mehdi70501002

پرسه زنی در بازار جاییه که من درباره مفاهیم مربوط به بازار سرمایه و رویدادهای روز اون حرف میزنم، موضوعاتی که در... more

Listen now on

Apple Podcasts
Spotify
Google Podcasts
Overcast
Stitcher
Castbox
Castro
Podcast Addict
Pocket Casts
iHeartRadio
Player FM
Breaker
RadioPublic
RSS

Episodes

گفتگوی گروهی 26 جون 2022- هفته گذشته در بازار چی خوندیم و یاد گرفتیم؟

این هفته هم با اعضای گروه پادکست دور هم جمع شدیم و درباره اونچه هفته گذشته در بازار شنیده بودیم... more

03 Jul 2022 · 3 hours, 3 minutes
گفتگوی 19 جون 2022- بازار در هفته ای که گذشت

این هفته هم با اعضای گروه پادکست دور هم جمع شدیم و درباره اونچه هفته گذشته در بازار شنیده بودیم... more

26 Jun 2022 · 3 hours, 20 minutes
گفتگوی 12 جون 2022- گپ و گفت ماکرو با امیر کیوانی

این هفته فرصتی شد تا برای بار دوم با امیر کیوانی دو ساعتی رو به گپ و گفت بنشینیم و... more

14 Jun 2022 · 2 hours, 2 minutes
گفتگوی گروهی 5 ماه جون 2022- این هفته در بازار چی یاد گرفتیم؟

این هفته هم دور هم جمع شدیم و درباره موضوعات مختلف حرف زدیم از جمله اینا: فرصتتهای ایجاد شده در بازار کمی... more

07 Jun 2022 · 3 hours, 5 minutes
گفتگوی گروهی 29 ماه می: هفته گذشته چی یاد گرفتیم؟

این هفته هم دور هم جمع شدیم و درباره موضوعات مختلف حرف زدیم از جمله اینا:   بازار خرسی سال 1929 پادکستهای جالبی... more

30 May 2022 · 3 hours, 24 minutes
گفتگوی 22 ماه می 2022

این هفته هم دور هم جمع شدیم و درباره موضوعات مختلف حرف زدیم از جمله اینا: شرکتهای میان دستی ماجرای بسته شدن... more

24 May 2022 · 3 hours, 3 minutes
قسمت آخر گفتگو درباره ارزیابی شرکتها بر مبنای ارزش آفریده اونها برای مشتریان

این هفته هم دور هم جمع شدیم و درباره موضوعات مختلف حرف زدیم از جمله اینا: کمی درباره ماجرای سقوط ترا/لونا... more

20 May 2022 · 3 hours, 14 minutes
رویکرد مشتری محور به ارزیابی و ارزشگذاری شرکتها و پرسش و پاسخ

این هفته هم دور هم جمع شدیم و درباره موضوعات مختلف حرف زدیم از جمله اینا: نکات باقیمانده درباره مجمع برکشایر رویکرد... more

10 May 2022 · 3 hours, 11 minutes
مجمع عمومی برکشایر و پرسش و پاسخ گروهی

این هفته هم دور هم جمع شدیم و درباره موضوعات مختلف حرف زدیم از جمله اینا: مجمع عمومی برکشایر سوال و جواب... more

06 May 2022 · 3 hours, 44 minutes
گفتگوی 25 اپریل-مدل اشتراک محور در کسب و کارها-مقدمه

این هفته هم دور هم جمع شدیم و درباره موضوعات مختلف حرف زدیم از جمله اینا: سوال و جواب درباره ریسک... more

25 Apr 2022 · 3 hours, 29 minutes
پادکست پرسه زنی در بازار
گفتگوی گروهی 26 جون 2022- هفته گذشته در بازار چی خوندیم و یاد گرفتیم؟
پادکست پرسه زنی در بازار