pod.link/1486272959
pod.link copied!
شل کست
شل کست
SHOLCASTIHA

شل کست. خیلی شل خیلی منطقی.

Listen now on

Apple Podcasts
Spotify
Google Podcasts
Overcast
Podcast Addict
Pocket Casts
Castbox
Stitcher
Podbean
iHeartRadio
Player FM
Podcast Republic
Castro
RadioPublic
RSS

Episodes

َشل کست و آدم فضایی ها

- فصل اول - قسمت نهم -   در‌ این قسمت راجب به تئوری های مختلف توطئه و شواهد مستند مختلف... more

29 Nov 2020 · 1 hour, 10 minutes
آبادان! و قسمت دوم مصاحبه با آقای دکتر رضا مرتهب

در این پادکست درباره استعمار سرمایه داری. نفت. صنعت. انگلیس.تفکیک نژادی.  ایران و کارگرها صحبت خواهیم کرد. به ما گوش... more

18 Oct 2020 · 1 hour, 7 minutes
قسمت ویژه: مصاحبه با دکتر مرتهب درباره برنامه ریزی شهری

در این قسمت گفتگو با دکتر درباری تاریخچه برنامه ریزی شهری و بنیاد مسکن. و اینکه چگونه علاقه مند به... more

18 Sep 2020 · 1 hour, 7 minutes
فضاهای شهری و خاطرات جمعی

فضاهای شهری جزئی جدا ناشدنی از هویت شهری ما هستند. در این قسمت از خاطرات کودکی مان و شکل گرفتن... more

17 Aug 2020 · 1 hour, 7 minutes
لوله کشهای قارچ خور

بعد از یک مدت تاخیر طولانی و کرونا و کلی دوری دوباره برگشتیم با قسمت جدید. برای این قسمت تصمیم... more

18 Jul 2020 · 1 hour, 1 minute
در جستجوی نوشدارو

در جستجوی نوشدارو | این قسمت را به کادر بهداشت و درمان و تمامی‌ زحمت کشانی که در روزهای سخت... more

10 May 2020 · 1 hour, 31 minutes
جنگل رسانه - قسمت دوم

جنگل رسانه - قسمت دوم مهمان این هفته آقای دموکراسی در کار از پادکست دموکراسی در کار-  موزیک پایانی کاوه عمادی در... more

27 Mar 2020 · 1 hour, 14 minutes
جنگل رسانه - بخش اول

جنگل رسانه   -  بخش اول رسانه به چه شکل راه خود را به ایران پیدا کرد؟  تاریخچهٔ تکنولوژی رسانه چیست؟ و در... more

07 Feb 2020 · 37 minutes
گلوله های آبان

آه اگر آزادی سرودی می‌خواند کوچک همچون گلوگاه پرنده‌یی، هیچ‌کجا دیواری فروریخته بر جای نمی‌ماند. سالیان بسیار نمی‌بایست دریافتن را که هر ویرانه نشانی از غیابِ... more

28 Dec 2019 · 1 hour, 4 minutes
سفر نامه

چه سفرها با تو کردم چه سفرها تو رو بردم دم مرگ رسیدم اما به هوای تو نمردم --- Send in a... more

10 Nov 2019 · 1 hour, 2 minutes
شل کست
َشل کست و آدم فضایی ها
شل کست