پادکست فارسی هری پاتر | Harry Potter Podcast

پادکست فارسی هری پاتر | Harry Potter Podcast

Leila Ashrafi | Ahmad Nahvi
Sep 29, 2020 34 min

اپیزود بیست و دوم - شهامت

حقیقت هم زیباست هم وحشتناکه! برای شرکت در قرعه کشی به صفحه ماباتو ما یه سری بزنید. mabato.ir/harrypotterpodcast هری پاتر در تلگرام هری پاتر در توییتر هری پاتر در اینستاگرام harrypotterpodcast.ir
Sep 22, 2020 28 min

اپیزود بیست و یکم - مرد دوچهره

چرا اسنیپ میخواست منو بکشه؟ برای حمایت از پادکست هری پاتر هم میتونید به صفحه ماباتو ما یه سری بزنید. هری پاتر در تلگرام هری پاتر در توییتر هری پاتر در اینستاگرام harrypotterpodcast.ir
Sep 15, 2020 32 min

اپیزود بیستم - دریچه

هاگرید هرگز به دامبلدور خیانت نمیکنه! برای حمایت از پادکست هری پاتر هم میتونید به صفحه حامی باش ما یه سری بزنید. هری پاتر در تلگرام هری پاتر در توییتر هری پاتر در اینستاگرام harrypotterpodcast.ir
Sep 08, 2020 26 min

اپیزود نوزدهم - سنتور

همیشه بی گناهان اولین قربانیان هستن! برای حمایت از پادکست هری پاتر هم میتونید به صفحه حامی باش ما یه سری بزنید. هری پاتر در تلگرام هری پاتر در توییتر هری پاتر در اینستاگرام harrypotterpodcast.ir
Sep 01, 2020 33 min

اپیزود هجدهم - جنگل ممنوع

دیگه تو مسائلی که بهت مربوط نیست دخالت نکن! برای حمایت از پادکست هری پاتر هم میتونید به صفحه حامی باش ما یه سری بزنید. هری پاتر در تلگرام هری پاتر در توییتر هری پاتر در اینستاگرام harrypotterpodcast.ir
Aug 25, 2020 21 min

اپیزود هفدهم - نوربرت

بگذار بره، آزادش کن! برای حمایت از پادکست هری پاتر هم میتونید به صفحه حامی باش ما یه سری بزنید. هری پاتر در تلگرام هری پاتر در توییتر هری پاتر در اینستاگرام harrypotterpodcast.ir
Aug 18, 2020 25 min

اپیزود شانزدهم - نیکلاس فلامل

این سنگ هر فلزی را به طلای ناب تبدیل می کند. برای حمایت از پادکست هری پاتر هم میتونید به صفحه حامی باش ما یه سری بزنید. هری پاتر در تلگرام هری پاتر در توییتر هری پاتر در اینستاگرام harrypotterpodcast.ir
Aug 11, 2020 25 min

اپیزود پانزدهم - آینه

شما وقتی توی آینه نگاه می کنین چی می بینین؟ برای حمایت از پادکست هری پاتر هم میتونید به صفحه حامی باش ما یه سری بزنید. هری پاتر در تلگرام هری پاتر در توییتر هری پاتر در اینستاگرام harrypotterpodcast.ir
Aug 04, 2020 26 min

اپیزود چهاردهم - کریسمس

بیچاره اونایی که هیچ کس منتظرشون نیست! برای حمایت از پادکست هری پاتر هم میتونید به صفحه حامی باش ما یه سری بزنید. هری پاتر در تلگرام هری پاتر در توییتر هری پاتر در اینستاگرام harrypotterpodcast.ir
Jul 28, 2020 19 min

اپیزود سیزدهم - روز مسابقه

چرا باید از اسنیپ می ترسید؟ برای حمایت از پادکست هری پاتر هم میتونید به صفحه حامی باش ما یه سری بزنید. هری پاتر در تلگرام هری پاتر در توییتر هری پاتر در اینستاگرام harrypotterpodcast.ir