پادکست فارسی هری پاتر | Harry Potter Podcast

پادکست فارسی هری پاتر | Harry Potter Podcast

Leila Ashrafi | Ahmad Nahvi
اپیزود سی و چهارم - مارتل گریان
Jan 12, 2021 30 min

اپیزود سی و چهارم - مارتل گریان

درسته که من مرده م ولی منم احساسات دارم! برای حمایت به صفحه حامی باش ما یه سری بزنید. وب سایت: harrypotterpodcast.ir هری پاتر در تلگرام هری پاتر در توییتر هری پاتر در اینستاگرام
اپیزود سی و سوم - نوشته‌ی رو دیوار
Jan 05, 2021 27 min

اپیزود سی و سوم - نوشته‌ی رو دیوار

حفره‌ی اسرار باز شده! برای حمایت به صفحه حامی باش ما یه سری بزنید. وب سایت: harrypotterpodcast.ir هری پاتر در تلگرام هری پاتر در توییتر هری پاتر در اینستاگرام
اپیزود سی و دوم - جشن مرگ
Dec 29, 2020 25 min

اپیزود سی و دوم - جشن مرگ

برای چی کسی باید روز مرگشو جشن بگیره! برای حمایت به صفحه حامی باش ما یه سری بزنید. وب سایت: harrypotterpodcast.ir هری پاتر در تلگرام هری پاتر در توییتر هری پاتر در اینستاگرام
اپیزود سی و یکم - گندزاده
Dec 22, 2020 27 min

اپیزود سی و یکم - گندزاده

از حرفت پشیمون میشی! برای حمایت به صفحه حامی باش ما یه سری بزنید. وب سایت: harrypotterpodcast.ir هری پاتر در تلگرام هری پاتر در توییتر هری پاتر در اینستاگرام
اپیزود سی‌ام - سایه وراج
Dec 15, 2020 27 min

اپیزود سی‌ام - سایه وراج

عکستو برام امضا می کنی؟ برای حمایت به صفحه حامی باش ما یه سری بزنید. وب سایت: harrypotterpodcast.ir هری پاتر در تلگرام هری پاتر در توییتر هری پاتر در اینستاگرام
اپیزود بیست و نهم - مهرگیاه
Dec 09, 2020 32 min

اپیزود بیست و نهم - مهرگیاه

هرکسی که طعم شهرت رو بچشه میره دنبالش! برای عضویت و حمایت به صفحه ماباتو ما یه سری بزنید. mabato.ir/harrypotterpodcast وب سایت: harrypotterpodcast.ir هری پاتر در تلگرام هری پاتر در توییتر هری پاتر در اینستاگرام
اپیزود بیست و هشتم - بید کتک زن
Dec 01, 2020 36 min

اپیزود بیست و هشتم - بید کتک زن

شما رو دیده ن! برای عضویت و حمایت به صفحه ماباتو ما یه سری بزنید. mabato.ir/harrypotterpodcast وب سایت: harrypotterpodcast.ir هری پاتر در تلگرام هری پاتر در توییتر هری پاتر در اینستاگرام
اپیزود بیست و هفتم - لاکهارت
Nov 24, 2020 25 min

اپیزود بیست و هفتم - لاکهارت

چشمهاتو ببند! برای عضویت و حمایت به صفحه ماباتو ما یه سری بزنید. mabato.ir/harrypotterpodcast وب سایت: harrypotterpodcast.ir هری پاتر در تلگرام هری پاتر در توییتر هری پاتر در اینستاگرام
اپیزود بیست و ششم - درخشان
Nov 17, 2020 26 min

اپیزود بیست و ششم - درخشان

چشمهاتو ببند! برای عضویت به صفحه ماباتو ما یه سری بزنید. mabato.ir/harrypotterpodcast هری پاتر در تلگرام هری پاتر در توییتر هری پاتر در اینستاگرام harrypotterpodcast.ir
اپیزود بیست و پنجم - پناهگاه
Nov 10, 2020 28 min

اپیزود بیست و پنجم - پناهگاه

اونا دوباره برمیگردن! برای عضویت به صفحه ماباتو ما یه سری بزنید. mabato.ir/harrypotterpodcast هری پاتر در تلگرام هری پاتر در توییتر هری پاتر در اینستاگرام harrypotterpodcast.ir
پادکست فارسی هری پاتر | Harry Potter Podcast
Episodes
37
Frequency
Weekly podcast
Prediction
Next episode Tuesday, January 19
Website
harrypotterpodcast.ir
Hosted on
Anchor
Ratings
(1)
Social
Ratings from
Podchaser
PodLink Premium Get a vanity URL, additional app badges, and an ad‑free page for only $12 per year.