pod.link/1471783534
pod.link copied!
پادکست فارسی فیکشن Fiction Podcast
پادکست فارسی فیکشن Fiction Podcast
Amin Ardani, Marzieh Sadeqi

در این پادکست سراغ روایت‌های متفاوت از پرونده‌های جنایی و تروکرایم می‌رویمبا ما به دنیای تروکرایم سفر کنید Hosted on Acast. See... more

Listen now on

Apple Podcasts
Spotify
Google Podcasts
Overcast
Podcast Addict
Pocket Casts
Castbox
Stitcher
Podbean
iHeartRadio
Player FM
Podcast Republic
Castro
RadioPublic
RSS

Episodes

چه کسی بتسی را کشت؟

پرونده های جنایی همیشه سوال برانگیز است مثل این پرونده جنایی که سوال اصلی این است که چه کسی بتسی... more

23 Jun 2024 · 34 minutes
آتش و خون

آتش و خون ترکیب وحشتناکی است، پرونده جنایی آتش و خون هم همینطور است. ماجرای این پرونده جنایی بسیار دردناک... more

19 Jun 2024 · 27 minutes
گمشده در خیابان

قدم زدن در خیابان همیشه هم عاشقانه نیست و گاهی یک نفر گمشده در خیابان ترسناک استپرونده جنایی گمشده در... more

17 Jun 2024 · 27 minutes
مجرم تحت تعقیب

مجرمین تحت تعقیب همیشه خطرناکند اما مجرم این پرونده جنایی تافته جدا بافته‌ای استپرونده جنایی تحت نعقیب ترین مجرم بریتانیا... more

12 Jun 2024 · 45 minutes
ثروت کشنده

ثروت و طمع پول گاهی می‌تواند بسیار کشنده باشدپرونده جنایی ثروت کشنده | طمع پول نمونه بارز جمله بالا بوده... more

10 Jun 2024 · 19 minutes
جنازه ای در چمدان

چمدان ها همیشه برای سفرنبودند و گاهی در آن ها جنازه ای پیدا می شودپرونده جنایی جنازه ای در چمدان... more

05 Jun 2024 · 34 minutes
شیطان نابغه

به نظر شما شیطان موجودی نابغه است؟در پرونده جنایی شیطان نابغه که همینطور است. شخصیت منفی این پرونده به... more

03 Jun 2024 · 34 minutes
قاتل یازده ساله

سوال مهم این پرونده این است که آیا جوردن ۱۱ ساله مرتکب قتل شده؟پرونده جنایی آیا جوردن ۱۱ ساله قاتل... more

30 May 2024 · 29 minutes
مظنونین همیشگی

مظنونین همیشگی فقط اسم یک فیلم نیست بلکه نام پرونده جنایی عدالت برای تاملا هم هست، تاملا نام یکی از... more

27 May 2024 · 23 minutes
راز قتل های خانه سفید

خانه سفید لزوما نام کاخ ریاست جمهوری آمریکا نیستپرونده جنایی راز قتل های خانه سفید در خانه‌ای اتفاق افتاده که... more

23 May 2024 · 32 minutes
پادکست فارسی فیکشن Fiction Podcast
چه کسی بتسی را کشت؟
پادکست فارسی فیکشن Fiction Podcast