pod.link/1433556049
pod.link copied!
این حکایت
این حکایت
inhekayat

روایت‌هایی از تاریخ معاصر ایران

Listen now on

Apple Podcasts
Spotify
Google Podcasts
Overcast
Podcast Addict
Pocket Casts
Castbox
Stitcher
Podbean
iHeartRadio
Player FM
Podcast Republic
Castro
RadioPublic
RSS

Episodes

روایت‌ قیام-آغاز نهضت(۴)-نمره‌ی بیست و یکم-تکه‌ی شانزدهم از بخش چهارم

آغاز نهضت (قسمت چهارم) سال ۲۸ سه تا انتخابات برگزار شد. انتخابات مجلس مؤسسان برای تغییر قانون اساسی، انتخابات اولین دوره‌ی... more

29 Apr 2022 · 1 hour, 35 minutes
روایت‌ قیام-آغاز نهضت(۳)-نمره‌ی بیستم-تکه‌ی پانزدهم از بخش چهارم

آغاز نهضت (قسمت سوم) سال ۲۸ سه تا انتخابات برگزار شد. انتخابات مجلس مؤسسان برای تغییر قانون اساسی، انتخابات اولین دوره‌ی... more

22 Apr 2022 · 1 hour, 16 minutes
روایت‌ قیام-آغاز نهضت(۲)-نمره‌ی نوزدهم-تکه‌ی چهاردهم از بخش چهارم

آغاز نهضت (قسمت دوم) سال ۲۸ سه تا انتخابات برگزار شد. انتخابات مجلس مؤسسان برای تغییر قانون اساسی، انتخابات اولین دوره‌ی... more

08 Apr 2022 · 1 hour, 26 minutes
روایت‌ قیام-آغاز نهضت(۱)-نمره‌ی هجدهم-تکه‌ی سیزدهم از بخش چهارم

آغاز نهضت (قسمت اول) در سریال «آغاز نهضت» روایتی می‌شنوین از ماجراهای سال ۲۸ و اعتراض‌ها به برگزاری سه انتخابات پر... more

01 Apr 2022 · 1 hour, 27 minutes
روایت‌ قیام-نمره‌ی هفدهم-تکه‌ی دوازدهم از بخش چهارم

حکایت نفت ۲ در این نمره حکایت مختصرمون از نفت ایران رو به پایان می‌بریم. از قرارداد ۱۹۳۳ تا الحاقیه‌ی گس-گلشاییان خاطرات... more

13 Apr 2021 · 1 hour, 14 minutes
روایت‌ قیام-نمره‌ی شانزدهم-تکه‌ی یازدهم از بخش چهارم

حکایت نفتدر این نمره حکایت مختصری می‌شنوید از نفت ایران، از قرارداد دارسی تا انعقاد قرارداد ۱۹۳۳تشکر می‌کنم از دوست... more

19 Mar 2021 · 1 hour, 6 minutes
این داستان: شجریان و آواز

این داستان: شجریان و آواز نمره‌ی ویژه‌ی پادکست این حکایت درباره‌ی محمدرضا شجریان. حسین عمومی، استاد آواز بود. در این داستان، گزارشی... more

06 Nov 2020 · 53 minutes
روایت‌ قیام-نمره‌ی چهاردهم-تکه‌ی دهم از بخش چهارم

در نمره‌ی چهاردهم با تمرکز روی نیروهای مذهبی، روایتی می‌شنوید از سیر حوادث در میانه‌ی دهه‌ی بیست خورشیدی. خاطرات حبیب نفیسی... more

09 Oct 2020 · 1 hour, 11 minutes
روایت‌ قیام-نمره‌ی سیزدهم-تکه‌ی نهم از بخش چهارم

در این نمره خواهید شنید که بعد از فتح آذربایجان، چه بر سر حزب توده و قوام السلطنه اومد و... more

24 Feb 2020 · 1 hour, 22 minutes
روایت‌ قیام-نمره‌ی دوازدهم-تکه‌ی هشتم از بخش چهارم

خاطرات حسین ملک، مهدی حائری و کریم سنجابی رو از پروژه‌ی تاریخ شفاهی هاروارد برداشتم و خاطرات مهرانگیز دولت‌شاهی و... more

03 Dec 2019 · 1 hour, 23 minutes
روایت‌ قیام-نمره‌ی یازدهم-تکه‌ی هفتم از بخش چهارم

در نمره‌ی یازدهم روایتی می‌شنوید از پایان ماجرای آ‌ربایجان . خاطرات مهرانگیز دولت‌شاهی و نادر نادرپور رو از پروژه‌ی تاریخ شفاهی... more

14 Aug 2019 · 56 minutes
روایت‌ قیام-نمره‌ی دهم-تکه‌ی ششم از بخش چهارم

در نمره‌ی دهم دو نهضت آذربایجان و نهضت جنوب را با هم مقایسه می‌کنیم گزارش‌های فریدون آذرنور و نصرت‌الله جهانشاهلو رو... more

18 Jul 2019 · 1 hour, 9 minutes
روایت‌ قیام-نمره‌ی نهم-تکه‌ی پنجم از بخش چهارم

در تکه‌های چهارم و پنجم روایتی می‌شنوید از نهضت جنوب و عاقبت کار وزرای توده‌ای در کابینه‌ی قوام خاطرات محمد باهری،... more

21 Jun 2019 · 45 minutes
روایت‌ قیام-نمره‌ی هشتم-تکه‌ی چهارم از بخش چهارم

در تکه‌های چهارم و پنجم روایتی می‌شنوید از نهضت جنوب و عاقبت کار وزرای توده‌ای در کابینه‌ی قوام ممنونم از دوست... more

21 Jun 2019 · 35 minutes
روایت‌ قیام-نمره‌ی هفتم-تکه‌ی سوم از بخش چهارم

در تکه‌ی سوم از بخش چهارم، از قتل کسروی خواهید شنید و از برخورد حزب توده و مخالفین حزب با... more

07 Apr 2019 · 37 minutes
روایت قیام-نمره‌ی ششم-تکه‌ی دوم از بخش چهارم

در بخش چهارم، ضمن گزارشی مختصر و کلی از تاریخ‌ حزب توده، قرار شد که سابقه‌ی رابطه‌ی حزب با قوام... more

11 Mar 2019 · 42 minutes
روایت قیام-نمره‌ی پنجم-تکه‌ی یکم از بخش چهارم

در این تکه از بخش چهارم روایتی می‌شنوید از رابطه‌ی حزب توده با مصدق در اولین سال‌های تشکیل حزب.روایت قیام (بخش... more

04 Mar 2019 · 34 minutes
روایت قیام-نمره‌ی چهارم-ضمیمه‌ی شراب‌آلوده-کشتی‌بان یا کِشتنیان یا کُشتنیان؟

روایت قیام۳۰تیر   ضمیمه‌ی شراب‌آلوده-کشتی‌بان یا کِشتنیان یا کُشتنیان به‌روایت امیر خادم

04 Mar 2019 · 18 minutes
روایت قیام-بخش سوم

بخش سوم پروژه‌ی تاریخ شفاهی هاروارد، به‌کوشش حبیب لاجوردی جرج میدلتون احمد مهبد محسن پزشک‌پور نصرت‌الله امینی

04 Mar 2019 · 24 minutes
روایت قیام-بخش دوم

بخش دوم   پروژه‌ی تاریخ شفاهی هاروارد، به‌کوشش حبیب لاجوردی محمد پدرام مظفر بقایی کرمانی نصرت‌الله امینی احمد زیرک‌زاده محمد دفتری

04 Mar 2019 · 30 minutes
این حکایت
روایت قیام-نمره‌ی پنجم-تکه‌ی یکم از بخش چهارم
این حکایت
0:00
-0:00

Listen now on

Apple Podcasts
Spotify
Google Podcasts
Overcast
Podcast Addict
Pocket Casts
Castbox
Stitcher
Podbean
iHeartRadio
Player FM
Podcast Republic
Castro
RadioPublic
RSS

Description

در این تکه از بخش چهارم روایتی می‌شنوید از رابطه‌ی حزب توده با مصدق در اولین سال‌های تشکیل حزب.روایت قیام (بخش چهارم، تکه‌ی... more