pod.link/1433556049
pod.link copied!
این حکایت
این حکایت
inhekayat

روایت‌هایی از تاریخ معاصر ایران

Listen now on

Apple Podcasts
Spotify
Google Podcasts
Overcast
Podcast Addict
Pocket Casts
Castbox
Stitcher
Podbean
iHeartRadio
Player FM
Podcast Republic
Castro
RadioPublic
RSS

Episodes

روایت‌ قیام-آغاز نهضت(۴)-نمره‌ی بیست و یکم-تکه‌ی شانزدهم از بخش چهارم

آغاز نهضت (قسمت چهارم) سال ۲۸ سه تا انتخابات برگزار شد. انتخابات مجلس مؤسسان برای تغییر قانون اساسی، انتخابات اولین دوره‌ی... more

29 Apr 2022 · 1 hour, 35 minutes
روایت‌ قیام-آغاز نهضت(۳)-نمره‌ی بیستم-تکه‌ی پانزدهم از بخش چهارم

آغاز نهضت (قسمت سوم) سال ۲۸ سه تا انتخابات برگزار شد. انتخابات مجلس مؤسسان برای تغییر قانون اساسی، انتخابات اولین دوره‌ی... more

22 Apr 2022 · 1 hour, 16 minutes
روایت‌ قیام-آغاز نهضت(۲)-نمره‌ی نوزدهم-تکه‌ی چهاردهم از بخش چهارم

آغاز نهضت (قسمت دوم) سال ۲۸ سه تا انتخابات برگزار شد. انتخابات مجلس مؤسسان برای تغییر قانون اساسی، انتخابات اولین دوره‌ی... more

08 Apr 2022 · 1 hour, 26 minutes
روایت‌ قیام-آغاز نهضت(۱)-نمره‌ی هجدهم-تکه‌ی سیزدهم از بخش چهارم

آغاز نهضت (قسمت اول) در سریال «آغاز نهضت» روایتی می‌شنوین از ماجراهای سال ۲۸ و اعتراض‌ها به برگزاری سه انتخابات پر... more

01 Apr 2022 · 1 hour, 27 minutes
روایت‌ قیام-نمره‌ی هفدهم-تکه‌ی دوازدهم از بخش چهارم

حکایت نفت ۲ در این نمره حکایت مختصرمون از نفت ایران رو به پایان می‌بریم. از قرارداد ۱۹۳۳ تا الحاقیه‌ی گس-گلشاییان خاطرات... more

13 Apr 2021 · 1 hour, 14 minutes
روایت‌ قیام-نمره‌ی شانزدهم-تکه‌ی یازدهم از بخش چهارم

حکایت نفتدر این نمره حکایت مختصری می‌شنوید از نفت ایران، از قرارداد دارسی تا انعقاد قرارداد ۱۹۳۳تشکر می‌کنم از دوست... more

19 Mar 2021 · 1 hour, 6 minutes
این داستان: شجریان و آواز

این داستان: شجریان و آواز نمره‌ی ویژه‌ی پادکست این حکایت درباره‌ی محمدرضا شجریان. حسین عمومی، استاد آواز بود. در این داستان، گزارشی... more

06 Nov 2020 · 53 minutes
روایت‌ قیام-نمره‌ی چهاردهم-تکه‌ی دهم از بخش چهارم

در نمره‌ی چهاردهم با تمرکز روی نیروهای مذهبی، روایتی می‌شنوید از سیر حوادث در میانه‌ی دهه‌ی بیست خورشیدی. خاطرات حبیب نفیسی... more

09 Oct 2020 · 1 hour, 11 minutes
روایت‌ قیام-نمره‌ی سیزدهم-تکه‌ی نهم از بخش چهارم

در این نمره خواهید شنید که بعد از فتح آذربایجان، چه بر سر حزب توده و قوام السلطنه اومد و... more

24 Feb 2020 · 1 hour, 22 minutes
روایت‌ قیام-نمره‌ی دوازدهم-تکه‌ی هشتم از بخش چهارم

خاطرات حسین ملک، مهدی حائری و کریم سنجابی رو از پروژه‌ی تاریخ شفاهی هاروارد برداشتم و خاطرات مهرانگیز دولت‌شاهی و... more

03 Dec 2019 · 1 hour, 23 minutes
این حکایت
روایت‌ قیام-آغاز نهضت(۴)-نمره‌ی بیست و یکم-تکه‌ی شانزدهم از بخش چهارم
این حکایت