pod.link/1420349409
pod.link copied!
پادکست فارسی ناوکست / Navcast/ترجمهٔ مستقل کتاب انسان خردمند
پادکست فارسی ناوکست / Navcast/ترجمهٔ مستقل کتاب انسان خردمند
Roshan Abady

قسمتهای این فصل از ناوکست به صورت پیوسته به ترجمهٔ مستقل کتاب انسان خردمند میپردازند.اینجا بخش به بخش پیش میریم و قصد... more

Available on

Apple Podcasts
Spotify
Google Podcasts
Overcast
Stitcher
Castbox
Castro
Podcast Addict
Pocket Casts
iHeartRadio
Player FM
Breaker
RadioPublic
RSS

Episodes

قسمت هفتاد و سه - حیوانی که خدا شد

تو این قسمت٫ ترجمهٔ کتاب سِیپیِنز تموم میشه. و هراری چند تا سوال و پیشبینی در مورد آیندهٔ بشر مطرح میکنه.   NavCast.net/support  پشتیبانی... more

03 Jan 2021 · 26 minutes
قسمت هفتاد و دو - یه زندگیِ دیگه

تو قسمت قبل در #ناوکست از پیشرفت ها در زمینهٔ ژنتیک گفتیم. تو این قسمت از پیشرفتهای تکنولوژیکی در زمینهٔ... more

20 Dec 2020 · 24 minutes
قسمت هفتاد و یک - از موش و انسان

تو قسمت قبل در #ناوکست از پایان گونهٔ انسان امروزی گفتیم. حالا تو این قسمت میخوایم ببینیم که مهندسی ژنتیک... more

05 Dec 2020 · 21 minutes
قسمت هفتاد - پایانِ هوموساپینز

تو قسمتهای قبل در #ناوکست از شادی و شادمانی شنیدیم. حالا تو بخش آخر از این کتاب میریم سراغ مهندسی... more

29 Nov 2020 · 11 minutes
قسمت شصت و نُه - خودت رو بشناس

تو قسمت قبل از #ناوکست شنیدیم پژوهشگرانی که تو زمینه شادی و خوشبختی تحقیق می کنند دو دسته هستند، به... more

15 Nov 2020 · 20 minutes
قسمت شصت و هشت - معنایِ زندگی

توی سه قسمت قبلِ #ناوکست در مورد شادمانی صحبت شد، و حالا به معنای زندگی میرسیم   NavCast.net/support  پشتیبانی از ناوکست     از اینجا به... more

03 Nov 2020 · 12 minutes
قسمت شصت و هفت - شادیِ شیمیایی

توی دو قسمت قبلِ #ناوکست در مورد شادمانی، روش سنجشِ اون و عواملی که روی شادی مردم تاثیر میگذارن بود،... more

01 Nov 2020 · 23 minutes
قسمت شصت و شش - شمارشِ شادمانی

تو این قسمت از #ناوکست میشنویم که، .آیا شادی بیشتر محصول عوامل مادی مثل ثروت، خوراک و سلامته و یا اینکه... more

18 Oct 2020 · 26 minutes
قسمت شصت و پنج - به خوبی و خوشی تا ابد

تو این قسمت از #ناوکست میشنویم که، .آیا انسان ها نسبت به دورانهای قبل شادتر شدن، و آیا فقط باید شادی... more

04 Oct 2020 · 18 minutes
قسمت شصت و چهار - آشتیِ هسته‌ای

تو این قسمت از #ناوکست میشنویم که، انسانها چطور به صلح واقعی رسیدن، و چهار دلیل اصلی برای توضیح این اتفاق... more

20 Sep 2020 · 20 minutes
قسمت شصت و سه - صلح در دوران ما

تو این قسمت از #ناوکست میشنویم که تغییرات خیلی بزرگ تو دوران معاصر، مثل فروپاشی امپراتوری هایِ چند صد ساله، چطور... more

05 Sep 2020 · 18 minutes
قسمت شصت و دو - اجتماعاتِ خیالی

تو این قسمت از فصل چهار، میبینیم کهاین خلاء عاطفی بوجود اومده از تضعیف جوامع محلی و  خونوادهای سنتی با... more

23 Aug 2020 · 24 minutes
قسمت شصت و یک - فروپاشی جامعه و خانواده

تو این قسمت از فصل چهار، میبینیم که چرا و چطور بازار و دولتهای امروزی جوامع محلی و خانواده های... more

09 Aug 2020 · 24 minutes
قسمت شصت - عصرجدید

 تو این قسمت از فصل چهار، به تاثیر انقلاب صنعتی روی زمان، خانواده و جوامع میرسیم.   NavCast.net/support  پشتیبانی از ناوکست     از اینجا به... more

26 Jul 2020 · 15 minutes
قسمت پنجاه و نُه - انقلابی دائمی

تو این قسمت از فصل چهار، به آیین مصرفگرایی میرسیم.   NavCast.net/support  پشتیبانی از ناوکست     از اینجا به واوکست هم گوش بدین   :ناوکست در اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام 

12 Jul 2020 · 23 minutes
قسمت پنجاه و هشت - زندگی روی تسمه نقاله

تو این قسمت از فصل چهار، از دیدگاه کشاورزی و دامداری به انقلاب صنعتی نگاه میکنیم و در مورد مسائل... more

28 Jun 2020 · 22 minutes
قسمت پنجاه و هفت - اقیانوسی از انرژی

تو این قسمت از فصل چهار، به اهمیت انرژی های غیر فسیلی که در دسترس ما هستند میرسیم. NavCast.net/support  پشتیبانی از ناوکست     از... more

14 Jun 2020 · 17 minutes
قسمت پنجاه و شش - رازی در مطبخ

تو این قسمت از فصل چهار،  به نقش صنعت در توسعهٔ اقتصاد میرسیم، و اینکه چطور موتوربخار باعث شروع انقلاب... more

06 Jun 2020 · 15 minutes
قسمت پنجاه و پنج - جهنمِ سرمایه داری

تو این قسمت از فصل چهار، میبینیم که چه فجایعی در یک بازار کاملاً آزاد و به نام سرمایه داری صورت... more

24 May 2020 · 26 minutes
قسمت پنجاه و چهار - به نامِ سرمایه

تو این قسمت از فصل چهار، میبینیم که امپراتوری ها، به خصوص امپراتوری بریتانیا، چطور از قدرت نظامی خودش استفاده... more

10 May 2020 · 17 minutes
قسمت پنجاه و سه - امپراطوریِ شرکتها

تو این قسمت از فصل چهار، میخوایم ببینیم چی شد که اسپانیا اعتبارشو از دست داد و بعد چطور شد... more

26 Apr 2020 · 28 minutes
قسمت پنجاه و دو - در جستجوی سرمایه‌گذار

تو این قسمت از فصل چهار، از انقلاب استقلال هُلند و اهمیت سرمایه گذار در کامیابی امپراتوری ها میگیم. NavCast.net   پشتیبانی از... more

12 Apr 2020 · 21 minutes
قسمت پنجاه و یک - کِیکی در حال رشد

تو این قسمت از فصل چهار، از پیدایش و تعاریف کاپیتالیسم میگیم. وبسایتِ پادکستِ دموکراسی در کار: https://democracydarkar.com/ لینک به هر دو پادکست در... more

29 Mar 2020 · 23 minutes
قسمت پنجاه - فرقهٔ سرمایه داری

تو این قسمت از فصل چهار، تاریخ کاپیتالیسم و سرمایه داری رو شروع میکنیم. NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست     از اینجا به واوکست هم... more

15 Mar 2020 · 19 minutes
قسمت چهل و نه - بار مسئولیت سفید پوستان

تو این قسمت از فصل چهار، از خوب یا بد بودن استعمارگران میگیم. NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست     از اینجا به واوکست هم گوش... more

08 Mar 2020 · 17 minutes
قسمت چهل هشت - کتیبه های فراموش شده

تو این قسمت از فصل چهار، از رمزگشاییِ کتیبه های فراموش شده میگیم NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست     از اینجا به واوکست هم گوش... more

01 Mar 2020 · 22 minutes
قسمت چهل و هفت - حملهٔ فضایی

تو این قسمت از فصل چهار، از حملهٔ اولین استعمارگرای اروپایی به مردم بومی آمریکا میگیم NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست     از اینجا به... more

16 Feb 2020 · 24 minutes
قسمت چهل و شش - نقشه‌های خالی

تو این قسمت از فصل چهار، از اولین گواهی ثبت موجودیت آمریکا میگیم NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست     از اینجا به واوکست هم گوش... more

01 Feb 2020 · 20 minutes
قسمت چهل و پنج - ذهنیت سلطه

تو این قسمت از فصل چهار، از تفاوت ذهنیت استعماری اروپاییها با امپراتوری های پیشین گفته میشه NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست     از اینجا... more

19 Jan 2020 · 14 minutes
قسمت چهل و چهار - چرا اروپا؟

تو این قسمت از فصل چهار، از پیشرفت صنعتی اروپا در برابر کشورهای دیگه گفته میشه NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست     از اینجا به... more

05 Jan 2020 · 18 minutes
قسمت چهل و سه - وصلت دانش و امپراتوری

تو این قسمت از فصل چهار، در مورد رابطهٔ تنگاتنگ دانش و امپراتوری‌ها و تاثیر اونها بر گسترش همدیگه گفته... more

22 Dec 2019 · 22 minutes
قسمت چهل و دو - فاسقِ پیر و پولدارِ دانش

تو این قسمت از فصل چهار، در مورد محل تامین بودجهٔ دانش گفته میشه NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست     از اینجا به واوکست هم... more

08 Dec 2019 · 17 minutes
قسمت چهل و یک - پروژهٔ گیلگمش

تو این قسمت از فصل چهار، از پروژه ای گفته میشه که هدفش شکست دادنِ مرگه. NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست     از اینجا به... more

24 Nov 2019 · 18 minutes
قسمت چهل - آرمان پیشرفت

تو این قسمت از فصل چهار، داستانهای کهنی که انسان رو از پیشرفت باز میداشتند. NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست     از اینجا به واوکست... more

10 Nov 2019 · 22 minutes
قسمت سی ونه - دانش تواناییست

تو این قسمت از فصل چهار، از رابطهٔ دانش و فناوری میگیم. NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست   از اینجا به واوکست هم گوش بدین     :ناوکست... more

13 Oct 2019 · 26 minutes
قسمت سی و هشت - تعصب علمی

تو این قسمت از فصل چهار، داستان پایه گذاریِ علوم دقیق رو میشنویم. NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست   از اینجا به واوکست هم گوش... more

29 Sep 2019 · 29 minutes
قسمت سی و هفت - اَبلَه

تو این قسمت از فصل چهار، فرق عمدهٔ علم نوین با سنتهای علمی گذشته رو بررسی میکنیم. NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست  از اینجا... more

15 Sep 2019 · 21 minutes
قسمت سی و شش - کشف نادانی

این قسمت شروع فصل چهار هست و از این به بعد میخوایم ببینیم که چقدر نادان بودیم و چطور متوجه... more

01 Sep 2019 · 21 minutes
ویژهٔ واوکست

این قسمت ویژهٔ معرفی پادکست جدید ما به اسم واوکست هست. قسمت یک از واوکست، در مورد بعضی لغاتی هست که... more

18 Aug 2019 · 16 minutes
قسمت سی و پنج - الههٔ نابینای تاریخ

این قسمت بخش دوم از پایان بندی فصل سه هست و مطلب رو میبندیم NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست       :ناوکست در اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام 

04 Aug 2019 · 19 minutes
قسمت سی و چهار - سفسطهٔ گذشته‌ نگری

تو این قسمت با نگاهی به فصلِ گذشته چرایی و چگونگی اتفاقات تاریخی رو بررسی میکنیم NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست       :ناوکست در اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک

21 Jul 2019 · 22 minutes
قسمت سی و سه - نازیسم

.تو این قسمت، به بخش پنجم و آخر از داستان ادیان رسیدیم NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست       :ناوکست در اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک

07 Jul 2019 · 20 minutes
قسمت سی و دو - پرستش انسان

.تو این قسمت، به بخش چهار از داستان ادیان رسیدیم  NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست       :ناوکست در اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک

23 Jun 2019 · 16 minutes
قسمت سی و یک - دوگانه پرستی و ادیان طبیعت گرا

.تو این قسمت، به بخش سه از داستان ادیان رسیدیم  ساتوری NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست       :ناوکست در اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک

09 Jun 2019 · 37 minutes
قسمت سی - فایده هایِ شِرک و اِلحاد

.تو این قسمت، به بخش دو از داستان ادیان میرسیم  Saga ساگا NavCast.net     پشتیبانی از ناوکست         :ناوکست در اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک

26 May 2019 · 37 minutes
قسمت بیست و نُه - ساکت کردنِ برّه ها

.تو این قسمت، بخش یک از داستان ادیان رو شروع میکنیم  NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست         :ناوکست در اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک

12 May 2019 · 24 minutes
قسمت بیست و هشت - وقتی که اونها هم از ما شدن

.تو این قسمت، به بخش پایانی از داستان امپراطوریها میرسیم  NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست         :ناوکست در اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک

28 Apr 2019 · 33 minutes
قسمت بیست و هفت - به صلاحِِ (خودِ مردمه) خودتونه

.تو این قسمت، به بخش میانی از داستان امپراطوریها میرسیم  Radio Marz  NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست         :ناوکست در اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک

14 Apr 2019 · 29 minutes
قسمت بیست و شش - رویای امپراطوری

.تو این قسمت، داستان امپراطوریها رو شروع میکنیم  NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست         :ناوکست در اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک

31 Mar 2019 · 32 minutes
قسمت بیست و پنج - طرز کار، پیام و ارزش پول

.تو این قسمت، از طرز کار، پیام و ارزش پول میگم  NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست         :ناوکست در اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک

17 Mar 2019 · 31 minutes
پادکست فارسی ناوکست / Navcast/ترجمهٔ مستقل کتاب انسان خردمند
قسمت سی - فایده هایِ شِرک و اِلحاد
پادکست فارسی ناوکست / Navcast/ترجمهٔ مستقل کتاب انسان خردمند
0:00
-0:00

Available on

Apple Podcasts
Spotify
Google Podcasts
Overcast
Stitcher
Castbox
Castro
Podcast Addict
Pocket Casts
iHeartRadio
Player FM
Breaker
RadioPublic
RSS

Description

.تو این قسمت، به بخش دو از داستان ادیان میرسیم  Saga ساگا NavCast.net     پشتیبانی از ناوکست         :ناوکست در اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک