pod.link/1378497088
pod.link copied!
Democracy DarKar
Democracy DarKar
Democracy at Work Persian

Democracy at Work Persian

Available on

Apple Podcasts
Spotify
Google Podcasts
Overcast
Stitcher
Castbox
Castro
Podcast Addict
Pocket Casts
iHeartRadio
Player FM
Breaker
RadioPublic
RSS

Episodes

قسمت نوزدهم: سلطهٔ مردسالارانه

در این قسمت با فرزانه درباره تاریخ آزار و سلطه بر زنان حرف زدیم و همه این مفاهیم را در... more

12 Sep 2021 · 1 hour, 18 minutes
قسمت هجدهم: عصر کرونا و سرمایه، بخش دوم

در بخش دوم قسمت هجدهم با بابک و کامران ادامه بحث از بخش قبل را دنبال کردیم و بیشتر درباره... more

15 May 2021 · 1 hour, 12 minutes
قسمت هجدهم: عصر کرونا و سرمایه، بخش اول

در بخش اول قسمت هجدهم با کامران و بابک به بررسی فاجعه کویید ۱۹ در دنیا پرداختیم و نقش سرمایه‌داری... more

28 Apr 2021 · 1 hour, 25 minutes
برنامه زمین، قسمت دوم: شکست انقلاب سبز

این قسمت دوم سری برنامه زمین از پادکست دموکراسی درکار است. با توجه به اهمیت تغییر اقلیم و تخریب محیط... more

07 Mar 2021 · 1 hour, 18 minutes
قسمت هفدهم: روش علم در درک دنیا

در این قسمت با بابک که دستی بر آتش علم دارد درباره روش علم به عنوان ابزاری برای درک جهان... more

04 Feb 2021 · 1 hour, 27 minutes
قسمت شانزدهم:‌ شیلی،‌ مردم متحد

در اکتبر ۲۰۲۰ مردم شیلی به پای صندوق‌های رای رفتند و به تغییر قانون اساسی شیلی که از دوران حکومت... more

20 Dec 2020 · 1 hour, 42 minutes
قسمت پانزدهم: سرمایه‌داری نظارتی، بخش سوم؛ دیگری بزرگ شما را می‌نویسد

در سریال قسمت پانزدهم دموکراسی درکار به قلمرو و عرصه جدید سرمایه‌داری نظارتی می‌پردازیم که طی بیست‌ سال گذشته خود... more

26 Nov 2020 · 1 hour, 24 minutes
قسمت پانزدهم: سرمایه‌داری نظارتی، بخش دوم؛ سازوکار انباشت مازاد رفتاری

در سریال قسمت پانزدهم دموکراسی درکار به قلمرو و عرصه جدید سرمایه‌داری نظارتی می‌پردازیم که طی بیست‌ سال گذشته خود... more

04 Sep 2020 · 1 hour, 14 minutes
قسمت پانزدهم: سرمایه‌داری نظارتی، بخش اول؛ تولد و انباشت اولیه اطلاعات

در سریال قسمت پانزدهم دموکراسی درکار به قلمرو و عرصه جدید سرمایه‌داری نظارتی می‌پردازیم که طی بیست‌ سال گذشته خود... more

15 Aug 2020 · 1 hour, 6 minutes
قسمت چهاردهم: پرونده نئولیبرالیسم در ایران، بخش چهارم و پایانی – نئولیبرالیسم واقعی

.در سریال قسمت چهاردهم دموکراسی درکار به پرونده نئولیبرالیسم در جهان و ایران می­پردازیم در بخش چهارم و پایانی این قسمت... more

29 Jun 2020 · 59 minutes
Democracy DarKar
قسمت پانزدهم: سرمایه‌داری نظارتی، بخش اول؛ تولد و انباشت اولیه اطلاعات
Democracy DarKar
0:00
-0:00

Available on

Apple Podcasts
Spotify
Google Podcasts
Overcast
Stitcher
Castbox
Castro
Podcast Addict
Pocket Casts
iHeartRadio
Player FM
Breaker
RadioPublic
RSS

Description

در سریال قسمت پانزدهم دموکراسی درکار به قلمرو و عرصه جدید سرمایه‌داری نظارتی می‌پردازیم که طی بیست‌ سال گذشته خود را به... more